AGM Inspectie:

is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in elektrotechnische veiligheidsinspecties en advies.

Deze inspecties, zowel visueel als door meting en beproeving, worden uitgevoerd door een ervaren inspecteur.
Overeenkomstig de eisen van o.a. de normen NEN 3140 en NEN 1010 worden uw installaties nauwkeurig gecontroleerd
en gerapporteerd.

In geval van calamiteiten dient u de arbeidsinspectie, en veelal uw verzekeringsmaatschappij,
deze rapportage te kunnen overleggen.Tevens bevordert een inspectie de continuïteit van uw bedrijf en verkleint
een inspectie diverse risico’s.

 

Inspectie:

  • Noodzaak of Nuttig

  • Wet en Verzekering